HAKUSIVU

Jokainen RVL:oon liittyvä henkilö liittyy nimenomaan  osaston jäseneksi. Osastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä ja ne järjestävät ympäri vuoden kokouksia ja tapahtumia. Osastojen toimintaa johtaa puheenjohtaja ja johtokunta, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Osastoilla on myös omat budjetit toimintaansa varten.

Osastotoimintaan pääsee parhaiten mukaan ottamalla yhteyttä osastojen puheenjohtajiin. He auttavat jokaista löytämään oman tapansa ja rytminsä osallistua. Osastojen toimintaa pidetään yllä vapaaehtoisvoimin, mutta joistakin tehtävistä maksetaan myös pieni palkkio.

Vaikuta RVL:n näkemyksiin

Osastoilla on myös merkittävä rooli siinä, millaisen kannan liitto muodostaa ajankohtaisiin asioihin ja työnantajan tekemiin muutoksiin. Osastojen puheenjohtajat kuuluvat RVL:n hallitukseen ja tuovat jäsentensä näkemykset suoraan hallituksen käsiteltäviksi.

Osallistu kansainväliseen toimintaan

RVL tekee pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin, Norjan ja Tanskan ammattiliittojen kanssa. Yhteisön nimi on TJNS. Liitot kokoontuvat vuosittain yhteiseen seminaariin, jonka kukin maa järjestää vuorollaan. RVL:n hallitus valitsee vuosittain seminaariin lähtijät osastojen alle 40-vuotiaista luottamushenkilöistä kuten puheenjohtajista, luottamusmiehistä ja johtokuntien jäsenistä.

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on kaksi miinus yksi (numeroina)? *