HAKUSIVU

Ryhdy luottamusmieheksi

RVL:n toiminnan ytimen muodostavat luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, jotka huolehtivat työpaikoilla liiton jäsenten oikeudenmukaisesta kohtelusta ja työehtosopimuksen noudattamisesta. Luottamusmies toimii useissa erilaisissa rooleissa; kuuntelijana, sovittelijana, neuvottelijana ja tietopankkina.

Luottamusmieheksi voi pyrkiä kuka tahansa RVL:n osaston jäsen. Tärkeää on olla perehtynyt toimialueen olosuhteisiin ja kiinnostunut työyhteisön jäsenten hyvinvoinnista. Luottamusmiestehtävissä tarvittavat taidot kehittyvät koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei suinkaan tarvitse osata heti.

Valitaan vaaleilla

Luottamusmieskausi kestää kolme vuotta. Paikalliset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan vaaleilla. Vaaleissa saavat äänestää ne RVL:n osastojen jäsenet, joita luottamusmiestehtävä koskee. Vaalin järjestää se RVL:n osasto, jonka alueella luottamusmies toimii. Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja hänen varaluottamusmiehensä vaalit järjestävät RVL:n toimihenkilöt.

Taitoja koulutuksen kautta

RVL tukee luottamusmiesten ammattitaidon ylläpitämistä koulutuksen avulla. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään RVL:n luottamusmiesten koulutuspäivät, joilla käsitellään ajankohtaisia aiheita. Lisäksi RVL tekee työnantajien kanssa vuosittain koulutussopimuksen. Koulutussopimuksessa luetelluille kursseille jokaisella luottamusmiehellä on mahdollisuus osallistua, jos työtilanne vain sen sallii. RVL ja työnantaja maksavat osallistumismaksun. RVL kustantaa päivärahat ja matkakustannukset.

Luottamusmieslisä ja työajat

Luottamusmiehille maksetaan luottamusmieslisä tehtävien hoitamisesta. Finrail Oy:ssä ja Finlogic Oy:ssa luottamusmiehet päivystävät joka jakson keskimmäisenä keskiviikkona. VR-Yhtymässä vain joillakin luottamusmiehillä on päivystysaika. Lisäksi luottamusmiestehtäviä varten työnantajan on annettava vapautusta työvuorosta.

Luottamusmiehen tehtävistä voit lukea täältä

Luottamusmiehen toiminnasta kerrotaan tarkemmin RVL:n työehtosopimuksen lisälehdessä 10.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään luottamusmieheksi, seuraa RVL:n viestintäkanavia ja ilmoittaudu mukaan seuraaviin vaaleihin.

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on seitsemän miinus kaksi (numeroina)? *