HAKUSIVU

RVL:n toiminnan ytimen muodostavat luottamusmiehet, jotka huolehtivat työpaikoilla liiton jäsenten oikeudenmukaisesta kohtelusta ja työehtosopimuksen noudattamisesta.

Luottamusmiesorganisaation kokoon vaikuttaa työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden määrä, työantajayhtiöiden koko ja niiden toiminnan laatu ja sijainti. RVL:lla on kaksi valtakunnallista pääluottamusmiestä ja useita paikallisia luottamusmiehiä. Tästä pääset luottamusmiesten yhteystietoihin

Luottamusmies edistää oikeudenmukaista kohtelua

Valtakunnallisista pääluottamusmiehistä toinen toimii Finrail Oy:ssä ja Finlogic Oy:ssä, ja toinen VR-Yhtymässä. Heille on valittu varaluottamusmiehet, jotka sijaistavat pääluottamusmiehiä loma-aikoina ja muiden poissaolojen aikana.

Luottamusmiehen tehtävänä on

  • valvoa RVL:n työehtosopimuksen noudattamista työpaikoilla
  • työnantajan ja RVL:n osaston jäsenen välillä syntyvien erimielisyyksien tai kysymysten selvittäminen oikeudenmukaisesti ja nopeasti
  • nostaa esille asiat tai tilanteet, joissa hän katsoo työnantajan rikkoneen työehtosopimusta
  • työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen mukaisen työrauhan ylläpitäminen ja edistäminen
  • toimia työntekijöiden edustajana työlainsäädännön, työehtosopimuksen, yhteistoimintalain ja yhteistoimintasopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevissa asioissa (sekä muissa työnantajan ja toimihenkilöiden välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa)
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia työnantajan, työntekijöiden ja RVL:n välillä

 

Luottamusmiehen oikeutena on

  • saada tietoja työhyvinvoinnista ja resurssien oikeasta määrästä kertovista asioista (esim. sairauslomien määrä, ylitöiden määrä)
  • saada tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta yt-lain luvun kahdeksan mukaisissa neuvotteluissa
  • saada kaikki tapauksen selvittämiseen tarvittavat tiedot, kun kyse on työntekijää koskevasta erimielisyystilanteesta
  • saada ilmoitus riittävän varhaisessa vaiheessa, jos hänen toimialueellaan aiotaan suorittaa yt-toimenpiteitä

Luottamusmiehen toimen edellytyksenä on, että pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tulee olla perehtynyt toimialueensa olosuhteisiin.

Luottamusmiesten valinta

Luottamusmieskausi kestää kolme vuotta. Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan vaaleilla. Vaaleissa saavat äänestää ne RVL:n osastojen jäsenet, joita luottamusmiestehtävä koskee. Vaalin järjestää se RVL:n osasto, jonka alueella luottamusmies toimii.

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja hänen varaluottamusmiehensä vaalit järjestävät RVL:n toimihenkilöt.

Katso tästä luottamusmiesten yhteystiedot

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on kaksi ynnä kaksi (numeroina)?*