HAKUSIVU

Rautatievirkamiesliitto on rautatiealalla työskentelevien toimihenkilöiden ammattijärjestö. RVL:n tärkein tehtävä on valvoa osastojensa jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja solmimalla jäsenten toimialoja koskevat työehtosopimukset. Lisäksi liiton tehtävä on parantaa työyhteisöjen hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta yhdessä jäsenten ja työnantajien kanssa.

Liiton osastojen jäsenet työskentelevät monipuolisissa tehtävissä kuten liikenneohjauksessa, asemien lipunmyynnissä ja asiakaspalvelukeskuksessa sekä erilaisissa hallinto- ja toimistotehtävissä. Työnantajina toimivat Finrail Oy, Finlogic Oy ja VR-Yhtymä.

Liiton rakenne

RVL on alueellisten osastojen keskuselin. Liitto rakentuu seitsemästä osastosta ja liiton toimistossa työskentelevistä toimihenkilöistä. Liittyessään RVL:ään kukin jäsen liittyy nimenomaan osastoon. Osastot on nimetty sijaintinsa mukaan; Helsinki, Kouvola, Oulu, Pieksämäki, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Osastoista kukin on itsenäinen yhdistys.

Päätösvaltaa käyttää osastojen jäsenistä koostuva liittovaltuusto.

Ylintä päätösvaltaa RVL:ssa käyttää osastojen jäsenistä koostuva liittovaltuusto. Käytännön toimintaa johtaa hallitus, jonka apuna on eri toimielimiä.

SAK:n jäsenliitto

Rautatievirkamiesliitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenliitto ja sen kuljetusalan neuvottelukunnan jäsen. SAK:n tehtävänä on työn tekijöiden hyvinvoinnin, toimeentulon ja osallisuuden parantaminen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Kansainvälinen yhteistyö

RVL on Kuljetusalojen Ammattiliittojen Federationi KAF ry:n jäsen. KAF:ssa jäseninä on eri keskusjärjestöjen kuljetusalan liittoja. KAF:n tarkoituksena on edistää kuljetusaloilla toimivien ammattiliittojen yhteistyötä ja toimia yhteistyöelimenä edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Pohjoismaista yhteistyötä varten liitto on jäsenenä pohjoismaisessa yhteisössä TJNS:ssä. TJNS:n tarkoitus on lisätä tietämystä ja vuorovaikutusta rautateiden ammatillisissa ja liikennepoliittisissa asioissa.

RVL kuuluu myös koko maailman kansainväliseen kuljetusalan liittoon, ITF:ään (International Transport Worker’s Federation).

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on yhdeksän ynnä kahdeksan (numeroina)?*