HAKUSIVU

RVL:n toiminnalla on pitkät juuret

Rautatievirkamiehet aloittivat järjestötoimintansa ajankohtana, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Rautatievirkamiesliiton edeltäjäyhdistyksen Järnvägsföreningen i Helsingfors perustava kokous pidettiin kymmenkunta vuotta rautatieliikenteen käynnistymisen jälkeen lokakuussa 1873.

Kaksikieliseksi ja nimeltäänkin ammattijärjestön omaiseksi yhdistys muuttui vuonna 1907, kun Järnvägstjänstemannaföreningen i Finland sai sääntönsä. Askel yhä selvemmin suomenkieliseen järjestötoiminnan suuntaan otettiin vuoden 1919 sääntömuutoksella.

Yhdistys muutti sääntöjään vielä vuonna 1944 siten, että myös muut virkamiehiä edustaneet yhdistykset saattoivat liittyä siihen. Merkittävin oli Liikennevirkamiesyhdistyksen vuonna 1946 tapahtunut liittyminen.

Edellä mainitut päätökset on kirjattu liiton satavuotishistoriaan 100 vuotta rautatievirkamiesten järjestötoimintaa.

Tupoon ja tuposta pois

Rautatievirkamiesten lähtiessä toiselle vuosisadalleen syksyllä 1973 oli Suomi juuri allekirjoittanut EEC-vapaakauppasopimuksen. Samoihin aikoihin hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen energian säästämisestä. Paria seuraavaa vuotta leimasivat erilaiset kriisit. Osa kriiseistä liittyi myös työttömyyden kehittymiseen.

Taloudelliset vaikeudet käynnistivät tulopolitiikan aikakauden. Vuodesta 1968 on neuvoteltu yli kaksikymmentä sopimuskierrosta, joista kolmasosaa ovat hallinneet laajat työtaistelut. Koko maan virkamieskunta lakkoili vuonna 1986. Kyseisessä lakossa RVL:lla oli merkittävä panos.

Viimeisimmät työehtosopimusneuvottelut ovat olleet liittokohtaisia ja ns. tupo-kierrosten aika näyttää jääneen taakse.

Koko 1990-luvun alkupuoliskoa leimasi syvä lama, joka vei konkurssiin Virkamiesliiton perillisen Valtion Henkilöstöjärjestöjen Keskusliiton ja koko Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto TVK:n. Uuteen keskusjärjestöön, STTK:hon, RVL liittyi 1993, mutta oli mukana vain muutaman vuoden. Rautatievirkamiesliitto liittyi SAK:n jäseneksi vuonna 1999.

Virkaehtosopimuksista työehtosopimuksiin

Liiton 125-vuotishistoriikki, Kaikin käytettävissä olevin keinoin, luonnehtii viimeisintä 25 vuoden ajanjaksoa Valtionrautateillä jatkuvan epävarmuuden ja muutoksen ajaksi. Valtion virastosta tuli voimakkaiden säästö- ja supistustoimien myötä liikelaitos, joka muuttui VR-Yhtymä Oy:ksi vuonna 1995.

Virkamiehet muuttuivat työsuhteisiksi työntekijöiksi ja virkaehtosopimukset muuttuivat työehtosopimuksiksi. RVL on muutoksien takia joutunut pitämään tiivistä yhteyttä eduskuntaan ja ministeriöihin. Yhtiöittämisen jälkeen VR:n eri toiminnoissa on ollut vireillä erilaisia säästöihin tähtääviä kehityssuunnitelmia.

EU-säädösten myötä rataverkon avaamisesta kilpailulle on noussut suurin tulevaisuuden uhkatekijä ja rautatieläisjärjestöt ovat yhdistäneet voimansa kilpailuasiassa.

Kevään 2003 liittokokousta vietettiin tavallista juhlavammin liiton 130-vuotisen toimintavuoden kunniaksi. Liittokokouksen avajaisissa kohtasivat toisensa niin nykyiset järjestöaktiivit kuin liiton ansioituneet veteraanit, niin työnantajan edustajat kuin kuljetusalojen liittojen puheenjohtajat. 

Liittokokoukset historiaan 2006

Kevään 2006 liittokokous jäi historiaan RVL:n viimeisenä liittokokouksena; sääntömuutoksen myötä liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Se kokoontuu kerran vuodessa keväisin ja joka kolmas vuosi on ns. vaalikokous.

2008 liitto täytti 135 vuotta. Luottamusmiesorganisaatio uudistui 1.4.2009, jolloin valtakunnallisen pääluottamusmiehen lisäksi aloitti neljä alueellista päätoimista pääluottamusmiestä sekä 18 ammattiryhmäkohtaista alueluottamusmiestä.

Mielenilmaisu omistajaohjauspolitiikkaa kohtaan

VR sai uuden toimitusjohtajan ja konsernin hallituksen puheenjohtajan. 2009 alkoi VR:n organisaation muutosten kausi. RVL osallistui 15.6.09 valtion omistajaohjauspolitiikkaan kohdistuvaan mielenilmaisuun.

Elokuussa 2009 VR julkisti kolmevuotisen organisaation muutosohjelman, johon liittyy 1 200 työntekijän vähentämistarve. VR kävi RVL:n kanssa vuonna 2010 15 eri yt-neuvottelua.

Yt-neuvottelut ovat jatkuneet ja muutosohjelman päätyttyä VR-Yhtymän organisaatiomuutokset jatkuvat yt-menettelyineen. Neuvottelujen jälkeen myös RVL:n jäsenistö on vähentynyt työnantajan irtisanottua henkilöstöään.

RVL juhlisti 140-vuotista taivaltaan liittovaltuuston yhteydessä keväällä 2013. Osastot juhlistivat merkkivuotta jäsentensä kanssa.

Liikenteenohjaus eriytyi

Liikenteenohjauksesta muodostettiin 2013 uusi valtion yritys Finrail Oy, joka toimi aluksi VR-Yhtymän sisällä. Vuoden 2015 alussa siitä tuli itsenäinen valtion yritys. RVL neuvottelee edelleen liikenneohjaajien työehtosopimuksen.

Lm-organisaation uudistaminen jatkui: Luottamusmieskaudelle 1.4.2015 - 31.3.2018 valittiin yksi päätoiminen valtakunnallinen pääluottamusmies/varat sekä VR-Yhtymään että Finrailiin. VR-Yhtymään valitaan 13 sivutoimista luottamusmiestä/varat ja Finrailiin 5 sivutoimista luottamusmiestä/varat.

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on kahdeksan ynnä seitsemän (numeroina)?*